top of page
Administration

Last Updated: 08/02/22

Editors in Chief

Ross Gao

Victoria Ling

Amy Rong

 

Chief Strategy Officers

Carl Guo

Qinghong (Bella) Zhang

 

Chief Executive Officers

Junhe Shi

Athena Zhong

 

Chief Development Officers

Langxiao Xie

Yutong Yang

Michael Zhu

 

Chief Operation Officers

Yihan Ding

Alice Shao

Erin Wu

 

 

Other Managing Members

Hanqi Zhu

Winnie Wang

 
Section Editors

Literature Managing Editors

Dora Hou

Sihui Lin

Zimo Zhao

Paper Managing Editor

Laurence

Art Managing Editor

Vivian

Anna

Ava Zhang

Literature Editors

James

Brooke

Cynthia

Winnie

Ivana Zhang

Emma Zhou

Ophemia Wang

Yiyao Xu

Paper Editors

Victoria

Neil

Athena

Sean Ye

Lochlan

Yihan

Art Editors

Zixi

Silvia Chu

Mo

Tim Mei

Alice Shao

Yihan

Leila

Scott

Editorial Editors/Writers

Ray Cheng

Moxuan Xiong

Cathy Wang

Rayne Xue

Emma Zhou

Esther Wang

Amy Ji

Haowen Xu

Emma Tang

Last Updated: 6/22/21

Editorial Editor Heads

Jenny Xu

Kira

Esther

Design Team Managers

Luisa Luo | Jennifer Du

Design Team

Sammy Sun

Unics Yu

Jenny

Roy

Effie

Sam Bai

Last Updated: 08/02/22

Human Resources

Lucy Lu

Stella Shan

Alexa Ye

Janet Yao

Tim Zhou

Cindy Zhang

Isabella Wang

Sandra Liu

Nathen

Enica

Ricky Dan

Yolanda Li

Johnny Zhang 

Louise Ye

Silvia

Representative Schools

(In Alphabetical Order)

American Heritage School: Langxiao Xie 

Andover: Jonathan Fu, Neil Shen, Tina Zeng

Basis International School Guangzhou: Tom Wang, Junhe Shi

Basis International School Park Lane Harbor: Emily Deng, Vivian Xie

Baylor School: Shirley Zhang

Beijing National Day School: Zhibo Huang, Andy Wang, Xuan Jiang

Beijing Academy: Zairan Yang

Beijing New Talent Academy: Xinyi Zhao

Cate School: Jacob Wu

Cincinnati Country Day School: Neil Baldlani, Ziyun Lin

Cranbrook Schools: Ruosong Gao

Culver Academies: Alice Shao, Roy Zhao

Deerfield Academy: Tony He

Del Norte High School: Tracy Li, Emily Ninh

Emma Willard School: Mihan Liu

Exeter: Seth Amofa

Experimental HS Attached to BNU: Jessica Liu, Henian Song

Guangdong Experimental High School: Katherine Zhong, Asriel Lee

Guangzhou Foreign Language School: Susannah Su

Groton: Isabel Cai, Amelia Lee

High Schools in Chengdu: Yuhui Huang

The Hotchkiss School: Yihan Ding, Eric Jin

Huitong School: Bella Zhang

International School of Düsseldorf: Debbie Tan

Kent School: Dagny Peters, Lucy Lu

La Jolla Country Day School: Asya Lyubavina

Lawrence Academy: Yuki Sun

Lawrenceville: Philip Chao

Loomis Chaffee School: Stacey Zhang

Maumee Valley Country Day School: Amy Chen

Mercersburg Academy: Lian Wang, Kaiyu Chen

Middlesex School: Richard Li, Andrew Harris

Miss Porter's School: Audrey Chen

Moorestown Friends School: Amy Yin

Ningbo Foreign Language School: Tingxiao Yu

Northfield Mount Hermon School: Cynthia Zhang

The Nueva School: Serena Saxena, Emma Zhao

The Peddie School: Slade Huang

The Potomac School: Alexander Zhou

Pomfret School: Ashley Xue

Princeton High School: Jessica Jia, Aurora Yuan

RDFZ Chaoyang Branch School: Sally Ai

Regis High School: Francis Wang

Robert Louis Stevenson School: Laurence Shao

Rugby School: Anastasiya Gromyko, Molly Bristol

Salibury School: Christopher Luo, Ryan Jing

Shandong Experimental High School: Zihan Qu, Rebecca Sun

Shanghai Foreign Language School: Elaine Sun

Shanghai High School International Division: Victoria Ling

Shanghai Starriver Bilingual School: Star Huang, Sammi Liao

Shenzhen College of International Studies: Alene Jin

Shenzhen Middle School: Yutong Yang

St. Mark's School: Jack Cai

St. Paul's School: Tim Mei, Linda Pang

Stevenson School: Mona Zhao

Stuart Country Day School: Tina Zhang, Holly Zhuang

Stuyvesant High School: Tahsin Tawhid

Suffield Academy: Zeno Dancanet, Baize Hou, Amy Wang

Tabor Academy: Athena Zhong

The Second High School Attached to Beijing Normal University: Jing Hu

The Stony Brook School: Ava Zhang

​Tsinghua International School: Richard Hou

University School of Nashville: Stella Shan

Upper Canada College: Jack Gao

UWC Atlantic: Tori Shen

UWC Changshu: Chan Wang, Tony Hu

UWC South East Asia: Leo Li

Webb Schools: Angela Xie, Elaine Shao (https://breakfastatwebb.com/)

Westtown School: Yolande Yan

Wheaton Academy: Linda Chen

Williston Northampton School: Melody Pan

Windermere Preparatory School: Luisa Luo

Wuhan Britain-China School: Nate Xiao, Jane Zhang

Wyoming Seminary: Sophie Tan

YK Pao School: Sarah Shao

This section has not been updated since 2020.

Co-founders

These co-founders have left the administrative area of the journal, but we still honor their work in starting HOPE.

 

Seth Amofa

Isabel Cai

Phillip Chao

Jonathan Fu

Linda Pang

Andy Xu

Ariston Zhou

Holly Zhuang

bottom of page