top of page
Graduated Reviewers

Last Updated: 6/22/21

The Founders

Seth Amofa, Dartmouth '25

Isabel Cai, Stanford '25

Jonathan Fu, Harvard '25

Linda Pang, Columbia '25

Philip Chao, Cornell '25

Andy Xu, Harvard '25

Ariston Zhou, WashU '25

Holly Zhuang, Duke '25

Other Reviewers

Wendy (Xiaowen), Georgetown

Zhibo Huang, USC '25

Weike Li, UPenn '26

Frank Lin, Yale '26

J.S. Luo, UPenn '25

Tim Mei, Uchicago '25

Yuhui Huang, Bryn Mawr '25

Nate Xiao, Duke '25

Jiayi Qiu, Sciences Po '24

Holly Qu, Columbia '24

Charlotte Wang, Amherst '24

Rain Wu, Harvard '24

Helena Xu, UChicago '24

Davie (Yijian) Zhou, UPenn '24

Bella Li, Emory '24

Zixi Cai, Oxford '24

Rosemary (Yanxi) Chen, Yale '24

Walton, UChicago '24

Tiantian Fang, Stanford '23

bottom of page