Graduated Reviewers

(In Alphabetical Order)

Zixi Cai, Oxford '24

Jiahua Chen

Mark Chen, Columbia '24

Rosemary Chen, Yale '24

 

​Jack Gao

Xinyue He, Tsinghua '24

Lelan Hu, Yale '24

Yiting Huang, Harvard/Oxford '24

Yuzhi Jiang, Stanford '24

Bella Li, Emory '24

Frank Lin, Yale '26

Alicia Liu, UChicago/Cambridge '24

Marcus Qiu, Sciences Po '23

Holly Qu, Columbia '24

Charlotte Wang, Amherst '24

Ronald Wu, Swarthmore '24

Yitong Wu, UChicago '24

Hengyi Xu, NYU '24

Wendy Xia, Georgetown '22

Walton Yan, UChicago '24

Jay Yu, Stanford '24

Andy Zeng, Harvard '24

Vernita Zhai, Stanford '24

Yijian Zhou, UPenn '24

© 2020 by H.O.P.E. All Rights Reserved.

  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIn